Опора УД5-00-412

ОбозначениеГде применяется
УД5-00-412-03У3311, У3312, У3313, У3314
УД5-00-412-05У3411, У3412, У3413, У3414, У3511, У3512, У3513, У3514
УД5-00-412-06У3611, У3612, У3613