Винт УД5-00-414

ОбозначениеГде применяется
УД5-00-414-03У3311, У3312, У3313, У3314
УД5-00-414-04У3411, У3412, У3413, У3414,
УД5-00-414-05У3511, У3512, У3513, У3514
УД5-00-414-06У3611, У3612, У3613